Sulge

TÄIDA VÄLJAD

KAMPAANIA Vajuta siia, et näha pakkumist
  • et
  • en
  • ru
 

Toetused

Aknakoda / Toetused

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks


Aknakoda OÜ sai 2019. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja
ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 12.03.2019 kuni 19.08.2019 ellu
projekt “ OÜ Aknakoda detailne energia- ja ressursiaudit”.
Aknakoda OÜ viib projekti raames läbi oma tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti
eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed
ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailne auditi lõpparuanne, mis
sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.